184 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

  Điện thoại: 08 3838 5016 – 08 3838 5017

  Fax: 08 3838 5018

  Email: duocmypham@thuyduong.com.vn

  Trang web chính thức: www.thuyduong.com.vn