Tất cả các công thức điều trị được sử dụng trong các sản phẩm pHformula đều đã được hỗ trợ bởi khoa học với hơn 30 năm kết hợp các kinh nghiệm khoa học và y học. pHformula đã đặt ra những tiêu chuẩn với căn cứ khoa học trong công cuộc nâng cao công nghệ điều trị phục hồi da.

Chúng tôi áp dụng những nguồn kiến thức vô tận vào những cuộc nghiên cứu ở những tổ chức y khoa để củng cố công nghệ bào chế cho sản phẩm của chúng tôi. Tất cả các hoạt chất trong sản phẩm của chúng tôi đều thuộc trình độ dược mỹ phẩm, và các cuộc nghiên cứu củng cố cho sản phẩm của chúng tôi đều được theo dõi sát sao.

* * *